Gizlilik Politikası

Bu belge Gizlilik Politikası belgesinin Türkçe çevirisidir. Gizlilik Politikası belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Gizlilik Politikası belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

İşbu kişisel bilgilerin gizliliği Politikası (bundan böyle, Politika), “YANDEX” LTD. ŞTİ.’nin ve/veya “YANDEX” LTD ŞTİ (bundan böyle, Yandex) ile aynı gruba dahil olan tüm şahıslar da içinde olmak üzere Yandex’e bağlı şahısların, bir kullanıcı Yandex web siteleri, servisleri, hizmetleri, programları ve ürünlerinden (bundan böyle, Servisler, Yandex Servisleri) herhangi birini kullandığı sırada bu kullanıcı hakkında elde edebilecekleri tüm bilgiler için geçerlidir. Kullanıcının, Yandex bünyesindeki şahıslardan biriyle kurulan ilişkiler çerçevesinde işbu Politika uyarınca kendi sağladığı kişisel bilgileri vermeye dair onayı, Yandex bünyesinde bulunan tüm şahısları da kapsar.

Yandex Servisleri’nden yararlanılması, kullanıcının işbu Politika’yı ve burada belirtilen kişisel bilgilerin işlenmesi hakkındaki koşulları koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına gelir; bu koşulların kabul edilmemesi halinde kullanıcı Servisler’den yararlanmaktan kaçınmalıdır.

1. Yandex tarafından alınan ve işlenen kişisel kullanıcı bilgileri

1.1. İşbu Politika çerçevesinde “kişisel kullanıcı bilgileri” kavramı aşağıdakileri ifade etmektedir:

1.1.1. Kişisel kullanıcı verileri dahil olmak üzere, kullanıcının kayıt (hesap oluşturma) esnasında veya Servisleri kullandığı sırada kendisi hakkında bağımsız olarak vermiş olduğu kişisel bilgiler. Servislerin sağlanması (hizmetlerin sunulması) için verilmesi zorunlu olan bilgiler özel bir şekilde işaretlenmiştir. Diğer bilgileri kullanıcı kendi takdirine bağlı olarak sağlar.

1.1.2 Yandex Servisleri’nin kullanımı sırasında, kullanıcının sisteminde yüklü bulunan yazılım aracılığıyla söz konusu servis tarafından otomatik iletilen verilerdir; bunlar arasında IP adresi, tanımlama bilgileri (çerezler), kullanıcının web tarayıcısı (veya Servisler’e erişimin sağlandığı diğer bir program) hakkında bilgiler, erişim zamanı ve bilgi istenen sayfanın adresi yer alır.

1.1.3 Kullanıcı hakkında toplanan ve/veya sağlanan ve ayrı ayrı Yandex Servisleri’nin Düzenleyici Belgeleri’nde tanımlanmış diğer bilgiler.

1.2. İşbu Politika sadece Yandex Servisleri için uygulanabilir. Yandex, kullanıcının, arama sonuçlarında çıkan siteler de dahil olmak üzere Yandex sitelerinde erişim verilen bağlantılardan ulaştığı üçüncü şahıs sitelerini denetlemediği gibi, bu sitelerle ilgili herhangi bir sorumluluk da kabul etmez. Bu tür sitelerde kullanıcıdan başka kişisel bilgiler toplanabilir veya istenebilir ve ayrıca, başka işlemler de yapılabilir.

1.3. Yandex, genel olarak, kullanıcılar tarafından sunulan kişisel bilgilerin güvenilirliğini denetlemez ve kullanıcıların fiili ehliyete sahip olup olmadıklarına dair denetim yapmaz. Bununla birlikte Yandex, kayıt formunda yöneltilen sorulara karşılık kullanıcının güvenilir ve yeterli düzeyde kişisel bilgi sağladığını ve bu bilgileri sürekli güncel halde tuttuğunu kabul eder. Güvenilir olmayan bilgilerin verilmesi neticesinde doğabilecek sonuçlar Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi’nde (https://yandex.com.tr/legal/rules) tanımlanmıştır.

2. Kişisel kullanıcı bilgilerinin toplanma ve işlenme amacı

2.1. Yandex, sadece Servisler’in sağlanması ve hizmetlerin sunulması (kullanıcılarla akdedilen sözleşmelerin ve anlaşmaların uygulanması) için gerekli olan kişisel bilgileri toplar ve elinde bulundurur.

2.2. Yandex, kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

2.2.1. Yandex ile yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler çerçevesinde ilgili tarafın kimliğinin saptanması;

2.2.2. Kullanıcıya kişiselleştirilmiş Servisler sunulması;

2.2.3. Servislerin kullanılması ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak, bildirimlerin, soruların ve bilgilerin gönderilmesini kapsamak üzere, gerekli olduğu durumlarda kullanıcı ile irtibat kurulması ve ayrıca kullanıcıdan gelen soru ve taleplerin işleme alınması;

2.2.4. Servis kalitesinin iyileştirilmesi, kullanım kolaylığının artırılması, yeni Servisler’in ve hizmetlerin geliştirilmesi;

2.2.5. Reklam malzemelerinin hedeflenmesi;

2.2.6. Anonim verilere dayalı olarak istatistiksel çalışmaların ve diğer araştırmaların yapılması.

3. Kişisel kullanıcı bilgilerinin işlenme ve üçüncü taraflara aktarılma koşulları

3.1. Yandex, kişisel kullanıcı bilgilerini belirli servislerin dahili düzenlemelerine uygun olarak saklar.

3.2. Kullanıcı tarafından gönüllü olarak verilen ve kişi sınırlaması olmadan paylaşılan kişisel bilgiler hariç olmak üzere kullanıcı tarafından verilen kişisel bilgiler gizlilik içinde tutulur. Kullanıcı, ayrı ayrı Servisler’in (örneğin, Moy Krug, Ya.ru) kullanımı sırasında, kişisel bilgilerinin belli bir kısmının genel erişime açık olacağını kabul eder.

3.3. Yandex, aşağıdaki durumlarda kişisel kullanıcı bilgilerini üçüncü taraflara aktarma hakkına sahiptir:

3.3.1. Kullanıcı, bu tür işlemler için onay verdiğini açıkça ifade etmiştir;

3.3.2. Belirli Servislerin Kullanıcı tarafından kullanılması çerçevesinde ya da kullanıcıya hizmet sunulabilmesi için bilgilerin aktarılması gerekmektedir. Bununla birlikte, kişisel bilgilerin gizliliği sağlanır ve böyle bir bilgi aktarımı kullanıcıya açıkça bildirilecektir;

3.3.3. Rus mevzuatına veya diğer uygulanabilir mevzuata göre, mevzuatla belirlenen prosedür çerçevesinde bilgilerin aktarılması öngörülmektedir;

3.3.4. Söz konusu bilgi aktarımı, bilgilerin satılması veya diğer şekillerde aktarılması (tamamen veya kısmen) halinde gerçekleştirilir, bununla birlikte işbu Politika’da düzenlenen hükümleri uygulama yükümlülüğü de ilgili kişisel bilgileri elde eden kişiye geçer;

3.3.5. Kullanıcının Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi’ni (https://yandex.com.tr/legal/rules) ihlal etmesi halinde, Yandex’in veya üçüncü tarafların haklarının ve yasal çıkarlarının olası bir durumda korunmasını sağlamak amacıyla.

3.4. Yandex, kişisel kullanıcı verilerinin işlenmesinde, Rusya Federasyonu’nun “kişisel veriler hakkındaki” federal yasasına uyar.

4. Kişisel bilgilerin kullanıcı tarafından değiştirilmesi

4.1. Kullanıcı, “Pasaport” (https://passport.yandex.com.tr/passport?mode=changereg) bölümünde ya da ilgili Servisin kişisel bölümünde bulunan kişisel verileri düzenleme işlevini kullanmak suretiyle, sağladığı kişisel bilgileri veya bunların bir kısmını ve ayrıca bu bilgilerin gizlilik ayarlarını istediği zaman değiştirebilir (yenileyebilir, ilave yapabilir).

4.2. Kullanıcı ayrıca, “Pasaport” (https://passport.yandex.com.tr/passport?mode=delete) bölümündeki “Hesabı sil” işlevini kullanarak, tanımlı hesap çerçevesinde kendisi sağladığı kişisel bilgileri silebilir. Bununla birlikte, hesabın silinmesi Yandex Servislerinin bazılarını kullanamama sonucunu doğurabilir.

5. Kişisel kullanıcı bilgilerinin korunması için alınan önlemler

Yandex, kişisel kullanıcı bilgilerinin gayri meşru veya arızi erişim, tahribat, değişiklik, engelleme, kopyalama ve dağıtıma karşı ve bunun yanı sıra üçüncü tarafların bu bilgilerle gerçekleştirebileceği gayri meşru işlemlere karşı korunması için gerekli ve yeterli kurumsal ve teknik önlemleri alır.

6. Gizlilik Politikasının değiştirilmesi. Uygulanan mevzuat

6.1. Yandex, işbu Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklik yapılırken belgenin asıl sürümünde son yenileme tarihi belirtilir. Yeni Politika sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Politika’nın yeni sürümü yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olur. Geçerli belge sürümü her zaman https://yandex.com.tr/legal/confidential adresindeki sayfada bulunabilir.

6.2. İşbu Politika ve Gizlilik Politikası’nın uygulanmasıyla ilgili olarak kullanıcı ve Yandex arasında doğan ilişkiler Rusya Federasyonu’nun yasal mevzuatına tabidir.

7. Geri bildirim. Soru ve öneriler

İşbu Politika hakkındaki tüm soru ve öneriler Yandex kullanıcı destek hizmetleri (http://contact.yandex.com.tr) ’ne iletilmeli ya da 119021, Moskova, Lev Tolstoy, 16, “YANDEX” LTD. ŞTİ. adresine gönderilmelidir.

Ek bilgi: Çerezler (tanımlama bilgileri) nedir ve Yandex çerezlerle nasıl çalışır? (http://help.yandex.ru/common/?id=1111120)